npn3_info_story_nl_3

PlAATSING NPN3®

NPN3® wordt gesneden met schaar of cuttermes.
NPN3® wordt aangebracht in een laag kleefmortel.
Bij het aanbrengen wordt de folie in de kleefcement gedrukt door
middel van een pleisterspaan.
Zorg er steeds voor dat alle lucht van onder het membraan verwijderd
is zodat er geen luchtbellen ontstaan.
Steeds eventjes overlappen.
NPN3® is minder geschikt voor kleinere tegels min. grootte is 30 cm.
GEBRUIK STEEDS KWALITEITSVOLLE KLEEFCEMENT.